Styret og Komiteer

Styret og Komiteer

Styre:

 

 

 

Styreleder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Styremedlem:

 

Benkt Nordahl-Pedersen

Paul Hans Sælen

Erlend Gjerdevik

Anne Mari Flaterås

Rune Hjelle

 

1 år

1 år

2 år

2 år

2 år

 

2018

2018

2019

2019

2019

 

Havnekomiteen:

 

 

 

Leder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

 

Bjørn Moberg

Tor A. Aksnes

Birger Gjerde

Helmer Jørgensen

Jan Per Berge

Bjørn Olsen

Karl Tore Gjerde

Jan Bakke

 

1 år

2 år

1 år

2 år

1 år

2 år

1 år

2 år

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 

Hus og Arrangementskomiteen:

 

 

 

Leder:

Medlem:

Medlem:

 

Steinar Moberg

Elin Espevik Andreassen

Leif Gunnar Heggland

 

2 år

2 år

2 år

 

2019

2019

2019

 

Prosjekt og redaksjonsomiteen:

 

 

 

Medlem:

Medlem:

Medlem:

 

Lars Petter Andreassen

Knut Arne Gjerde

Karsten Gausvik

2 år

2 år

2 år

2019

2019

2019

Valgkomiteen:

 

 

 

Medlem:

Medlem:

 

Olav Tøsdal

Inge R. Jacobsen

 

2 år

1 år

 

2019

2018

 

Revisorer:

 

 

 

Medlem

Medlem:

 

Alf Jøssang

Sunni Aksnes

 

1 år

2 år

 

2017

2018