Styret og Komiteer

Os Båtklubb på

Stamsneset 100

5252 Søreide

Tfl. 55 11 95 30

Sælen Os

Os

Os Fargehandel

 Rabatt avtaler med   følgende partnere:

Styre:
Styreleder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Styremedlem:


Benkt Nordahl-Pedersen

Paul Hans Sælen

Erlend Gjerdevik

Anne Mari Flaterås

Rune Hjelle


1 år

1 år

2 år

2 år

2 år


2018

2018

2019

2019

2019


Havnekomiteen:
Leder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:


Bjørn Moberg

Tor A. Aksnes

Birger Gjerde

Helmer Jørgensen

Jan Per Berge

Bjørn Olsen

Karl Tore Gjerde

Jan Bakke


1 år

2 år

1 år

2 år

1 år

2 år

1 år

2 år


2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019


Hus og Arrangementskomiteen:
Leder:

Medlem:

Medlem:


Steinar Moberg

Elin Espevik Andreassen

Leif Gunnar Heggland


2 år

2 år

2 år


2019

2019

2019


Prosjekt og redaksjonsomiteen:
Medlem:

Medlem:

Medlem:


Lars Petter Andreassen

Knut Arne Gjerde

Karsten Gausvik

2 år

2 år

2 år

2019

2019

2019

Valgkomiteen:
Medlem:

Medlem:


Olav Tøsdal

Inge R. Jacobsen


2 år

1 år


2019

2018


Revisorer:
Medlem

Medlem:


Alf Jøssang

Sunni Aksnes


1 år

2 år


2017

2018


Styret og Komiteer