Styret og Komiteer

Os Båtklubb på

Stamsneset 100

5252 Søreide

Tfl. 55 11 95 30

Sælen Os

Os

Os Fargehandel

 Rabatt avtaler med   følgende partnere:

Styre:
Styreleder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer:

Styremedlem:


Benkt Nordahl-Pedersen

Paul Hans Sælen

Arild Havsgård

Anne Mari Flaterås

Truda Lunde


1 år

1 år

2 år

2 år

2 år


2021

2022

2021

2021

2021

Havnekomiteen:
Leder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:


Bjørn Moberg

Tor A. Aksnes

Birger Gjerde

Helmer Jørgensen

Jan Per Berge

Bjørn Olsen

Karl Tore Gjerde

Jan Bakke


1 år

2 år

1 år

2 år

1 år

2 år

1 år

2 år


2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Hus og Arrangementskomiteen:
Leder:

Medlem:

Medlem:


Steinar Moberg

Torbjørn Engelsen


2 år

2 år


2021

2022


Prosjekt og redaksjonsomiteen:
Leder:

Medlem:

Medlem:


Knut Arne Gjerde

Narve Hugsdal 


2021

2022Valgkomiteen:
Medlem:

Medlem:


Olav Tøsdal2 år

1 år


2021


Revisorer:
Medlem

Medlem:


Alf Jøssang

Sunni Aksnes


1 år

2 år


2021

2022


Styret og Komiteer