E-Post styret

Styret 2023

NAVN

E- POST

TELEFON 

Narve Haugsdal, Styreleder

901 41 627


Knut Arne Gjerde, Nestleder

gjerde.k@online.no


958 10 672


Morten Tøsdal, Kasserer

morten@osmarineservice.no


974 99 413


Andreas Lekven, Sekretær

andreas.lekven@brightgroup.com


977 05 565

Benkt Nordahl-Pedersen, Styremedlem

benktnp@yahoo.no

411 27 340