Slipp

Slipp

Alle tjenester betales med Vipps!

Vipps til 128382 Os Båtklubb

Slipping av båter

Vi slipper alle båter innenfor gitt størrelse.  Månedene april, mai og juni er forbeholdt medlemmer av Os Båtklubbb, men er det noe ledig etter 1. april kan og ikke medlemmer bestille i denne perioden.


Seilbåter må sikres ekstra på vår slipp pga. høyt tyngdepunkt.  Det vil alltid være slippvakten fra oss som selv vurderer om han/hun er komfortabel med å ta opp en seilbåt.  Båteier må derfor avtale med slippvakt om han/hun er villig til å ta opp seilbåten.


Maks mål på båter vi tar opp:


Vekt:           13 tonn

Lendgde:     42'

Bredde:       4,20 m


Ny slipp var ferdigsilt til sesongen 2015

Priser, ikke medlemmer

SlippKorttidsslipping,  max 2 timer

kr. 1.000,-


Slipping 1. døgn

kr. 1.500,-


Ekstra for seilbåter, pga. ekstra abeid med å sikre seilbåten

kr.    500,-


Pr. påfølgende døgn

kr.    600,-


   I slippleien inngår høytrykkspyler samt godtgjørelse til slippansvarlig


Kaikran:  (lettere løft, som seglbåtmaster og lignende.)Kranleie

kr.    300,-

Vinteropplag på landPr. m2

kr.      25,-


        Kranleige fordeles på antall løft/båter som er på land.  ca. pris

kr. 3.500,-