Slipp

Slipp

Slipping av båter

Vi slipper alle båter innenfor gitt størrelse.  Månedene april, mai og juni er forbeholdt medlemmer av Os Båtklubbb, men er det noe ledig etter 1. april kan og ikke medlemmer bestille i denne perioden.


Maks mål på båter vi tar opp:


Vekt:           13 tonn

Lendgde:     42'

Bredde:       4,20 m


Ny slipp var ferdigsilt til sesongen 2015

Priser, ikke medlemmer

SlippKorttidsslipping,  max 2 timer

kr. 1.000,-


Slipping 1. døgn

kr. 1.500,-


Pr. påfølgende døgn

kr.    600,-


   I slippleien inngår høytrykkspyler samt godtgjørelse til slippansvarlig


Kaikran:  (lettere løft, som seglbåtmaster og lignende.)Kranleie

kr.    300,-

Vinteropplag på landPr. m2

kr.      25,-


        Kranleige fordeles på antall løft/båter som er på land.  ca. pris

kr. 3.500,-